Οι άνθρωποί μας

Οικογενειακό πνεύμα

Οι άνθρωποί μας είναι μια οικογένεια.

Είμαστε μια δεμένη ομάδα επαγγελματιών που δουλεύουμε μαζί 24ώρες τη μέρα, 7μέρες την εβδομάδα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και είμαστε αφοσιωμένοι στο να κρατάμε ψηλά τις προδιαγραφές ποιότητας για τις οποίες γίναμε γνωστοί.
Ήδη από το 1987, όταν ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, επενδύσαμε στον τοπικό ιστό.
Η πλειονότητα των εργαζομένων προέρχεται από την περιοχή της Φωκίδας.
Είμαστε 400 εργαζόμενοι και μεγαλώνουμε.


Φροντίζουμε για τη συνεχή κατάρτιση στελεχών και προσωπικού, αφού για εμάς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξή μας.

Δουλεύουμε συνειδητά. Νιώθω τυχερός που ζω και εργάζομαι εδώ.

Παναγιώτης Σκαφτούρος

Οι άνθρωποί μας είναι μια οικογένεια.

Είμαστε μια δεμένη ομάδα επαγγελματιών που δουλεύουμε μαζί 24ώρες τη μέρα, 7μέρες την εβδομάδα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και είμαστε αφοσιωμένοι στο να κρατάμε ψηλά τις προδιαγραφές ποιότητας για τις οποίες γίναμε γνωστοί.
Ήδη από το 1987, όταν ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, επενδύσαμε στον τοπικό ιστό.
Η πλειονότητα των εργαζομένων προέρχεται από την περιοχή της Φωκίδας.
Είμαστε 400 εργαζόμενοι και μεγαλώνουμε.


Φροντίζουμε για τη συνεχή κατάρτιση στελεχών και προσωπικού, αφού για εμάς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξή μας.

Δουλεύουμε συνειδητά. Νιώθω τυχερός που ζω και εργάζομαι εδώ.

Location Galaxidi Prefecture of Fokida Other Total
People 172 203 25 400