Συσκευαστήριο

Η Μονάδα συσκευασίας και επεξεργασίας του τελικού προϊόντος, η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε και ανακατασκευάστηκε, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της ΕΕ. Είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων 3 γραμμών ζύγισης και συσκευασίας, συστήματα παραγωγής πάγου με αυτόματη δοσομέτρηση, περιτυλικτικές μηχανές παλετών, γραμμές εκσπλαχνισμού και φιλεταρίσματος, συστήματα διαχείρισης ξένων αντικειμένων (ανιχνευτής μετάλλων, ανιχνευτής μέσω ακτίνων Χ) και εξοπλισμό υγιεινής προσωπικού. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος, υπάρχει ένα εσωτερικό εργαστήριο , το οποίο πραγματοποιεί καθημερινά ποιοτικούς ελέγχους.

Η Μονάδα συσκευασίας και επεξεργασίας του τελικού προϊόντος, η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε και ανακατασκευάστηκε, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της ΕΕ. Είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων 3 γραμμών ζύγισης και συσκευασίας, συστήματα παραγωγής πάγου με αυτόματη δοσομέτρηση, περιτυλικτικές μηχανές παλετών, γραμμές εκσπλαχνισμού και φιλεταρίσματος, συστήματα διαχείρισης ξένων αντικειμένων (ανιχνευτής μετάλλων, ανιχνευτής μέσω ακτίνων Χ) και εξοπλισμό υγιεινής προσωπικού. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος, υπάρχει ένα εσωτερικό εργαστήριο , το οποίο πραγματοποιεί καθημερινά ποιοτικούς ελέγχους.